Två sexåriga pojkar söker livslångt hem tillsammans, då deras matte har avlidit . Dottern har försökt hitta bra hem men tyvärr inte lyckats.
De ffinns nu på Hundcentret tills vi hittar ett hem som uppfyller deras behov. 
De kommer ENDAST omplaceras tillsammans.